1.B. Uprzątnięte stanowisko nr 103 (fot. Dariusz Dębski)