2.A. Stanowisko 1. baplot po pracach rewitalizacyjnych (fot. Dariusz Dębski)