Dobór kolorów przez J. Sadowskiego (fot. Dariusz Dębski)