Ryszard J. Wrzosek w czasie prac porządkowych (fot. Dariusz Dębski).