Jubileusz Oddziału PTTK w Krotoszynie

Jubileusz Oddziału PTTK w Krotoszynie

 

W słoneczne popołudnie, w sobotę 25 czerwca 2022 roku, krotoszyński Oddział PTTK obchodził swoje 70-lecie. Zawsze należał do wyróżniających się jednostek w regionie, udzielali się w nim świetni działacze.

 

Początkiem PTTK w Krotoszynie było koło miejskie, które w 1951 roku z inicjatywy Cecylii Brykczyńskiej założyło 30 osób, a na prezesa wybrano nauczyciela, Franciszka Junczaka. W lutym następnego roku koło przekształcone zostało w oddział, z tym samym prezesem.

Przez minione lata zorganizowano kilka tysięcy imprez, wyszkolono liczną kadrę przodownicką i przewodnicką. Aktywnie współpracowano m.in. w akcjach „Polska naszych dni” i inwentaryzacji krajoznawczej. W ponad 20 szkołach w mieście i powiecie działały szkolne koła turystyczno-krajoznawcze. Od lat prowadzone są referaty weryfikacyjne odznak, oddział zainicjował też lokalną odznakę „Krotoszanka”. Znakomitymi prezesami jednostki byli Wanda Grabska, Jerzy Grobelny i Józef Zdunek, przez wiele lat biuro PTTK prowadziła Halina Konieczna. Szczytowy okres rozwoju nastąpił w połowie lat 80., gdy do Oddziału należało 1,5 tys. członków.

Dzięki zabiegom działaczy w latach sześćdziesiątych uratowano dwa znaczące zabytki: „Krotoszankę” – drewnianą chatę podcieniową oraz budynek po klasztorze trynitarzy. W chacie miało siedzibę utworzone w 1957 roku Muzeum Regionalne, które po 12 latach przeniesiono do budynku poklasztornego. Placówka znakomicie się rozwijała i w 1998 roku jej prowadzenie przekazano samorządowi miasta i gminy. Dziś muzeum nosi nazwę pierwszego opiekuna jego zbiorów – Hieronima Ławniczaka, aktywnego działacza oddziału.

Oddział zajmuje się też wytyczaniem i znakowaniem szlaków turystycznych: pieszych (od 1957 roku) i rowerowych (od 2003 roku). Przez 31 lat prowadził Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, działał także punkt informacji turystycznej. Dzięki zabiegom działaczy trzykrotnie (w latach 1994, 2001 i 2017) wydano przewodnik po mieście i jego okolicach. Działalność krotoszyńskiego PTTK precyzyjnie opisano w publikacjach wydanych w latach 1992 i 2003, które opracował Józef Zdunek.

Jubileuszowe spotkanie odbyło się w kameralnej, plenerowej formie w ogrodzie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Prezes oddziału, Karol Piotrowski, krótko przedstawił historię jednostki. Przedstawiciele miejscowych władz samorządowych przekazali okolicznościowe upominki. Członkom oddziału wręczono Odznaki Honorowe PTTK, odznaki 50- i 25-lecia przynależności do Towarzystwa oraz inne wyróżnienia i dyplomy. Część artystyczną zapewniły zespoły wykonujące piosenki żeglarskie: dziecięcy z Pogorzeli i męski „Skippers” z Krotoszyna.

Obecnie oddział w ośmiu kołach skupia 340 członków, którym należy życzyć licznych następnych spotkań i wielu przebytych kilometrów na imprezach.

 

Tekst i zdjęcie Paweł Anders

 

 

Podpis do fotografii:

Prezesowi oddziału Karolowi Piotrowskiemu (z lewej) gratulacje złożyli wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke i wicestarosta Paweł Radojewski