Konkurs Fotograficzny Drzewa i Krzewy Edukacyjnym Parku Dendrologicznego PTTK w Mościcach

Drzewa i krzewy w fotograficznym obiektywie

 

Od 1 maja 2022 roku zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Drzewa i Krzewy w Edukacyjnym Parku Dendrologicznym PTTK w Mościcach”.

Organizatorami konkursu są: Oddział PTTK “Ziemi Gorzowskiej” oraz Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konkursu jest prezentacja w formie kalendarza na 2023 rok najpiękniejszych drzew i krzewów rosnących w jedynym parku dendrologicznym PTTK w Polsce, promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu gorzowskiego i turystów oraz podniesienie wiedzy na temat atrakcyjności powiatu gorzowskiego dla turystów i mieszkańców. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest bezpłatny. Każdy uczestnik musi wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia uczestnictwa zawierającą nazwę zdjęcia, dane autora oraz datę wykonania zdjęcia. Jedna osoba może przesłać nie więcej niż trzy zdjęcia w formacie JPEG (wielkość: maksimum 10 MB każde). Zdjęcia należy przesłać do 10 listopada 2022 roku w formie elektronicznej pod adresem: zrudzinski@wp.pl w tytule, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny 2022”. Ogłoszenie wyników, nagrodzone zdjęcia i film zostaną opublikowane 10 grudnia 2022 roku poprzez zamieszczenie na profilu Facebook powiatu gorzowskiego, PTTK i patronów medialnych konkursu.

Oceniając prace, jury weźmie pod uwagę: zgodność z tematem, walory artystyczne, techniczną jakość zdjęcia, odpowiedni dobór tytułu. W ramach każdego z kryterium jurorzy przyznają od 0 do 10 punktów. Decyzje i ustalenia jury są ostateczne.

Organizator przyznaje nagrody w postaci:

I miejsce – nagroda rzeczowa lub bon o wartości 500 złotych plus kalendarz na 2023 rok.

II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 300 złotych plus kalendarz na 2023 rok.

III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 200 złotych plus kalendarz na 2023 rok.

Nagrodzone zdjęcia laureatów i dziewięciu kolejnych (nagrodzonych według otrzymanej punktacji konkursu) zostaną opublikowane w kalendarzu powiatowym na rok 2023. Ponadto każdy z uczestników otrzyma kalendarz na 2023 rok wykorzystujący najlepsze zdjęcia konkursu i informator turystyczny „Turystycznie o drzewach i krzewach”.

 

Oddział PTTK „Ziemi Gorzowskiej”

Zdjęcia Zbigniew Rudziński