Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Najlepsza krajoznawcza praca dyplomowa

Zakończyła się trzecia edycja konkursu PTTK na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa, noszącego imię wieloletniego przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, prof. Krzysztofa R. Mazurskiego. Jury złożone z przedstawicieli świata nauki oraz zasłużonych krajoznawców oceniło siedem prac inżynierskich i licencjackich. Za najbardziej wartościowe opracowanie jednomyślnie uznana została praca Karola Pabicha pt. „Spacer w chmurach – wieże i punkty widokowe Szczecina i okolic” napisana w Akademii Sztuki w Szczecinie pod kierunkiem dr. hab. Ireneusza Kuriaty, profesora tejże uczelni. Atutem jest również fakt, iż autor zwycięskiej pracy załączył do swojego zgłoszenia przewodnik turystyczny, który został wydany w oparciu o pracę dyplomową.

 

Szymon Bijak