1. Portret Marii Kazimiery, Jan Tricius (około 1676 roku ) Google Art Project Wikipedia