Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego

Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego

 

W 1999 roku Zarząd Główny PTTK ustanowił Nagrodę Literacką im. Władysława Krygowskiego przyznawaną corocznie dla uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla kultury polskiej w związku z ich dokonaniami na polu szeroko rozumianego piśmiennictwa górskiego. Funkcję ciała wnioskującego i przyznającego wyróżnienie pełni Komitet Redakcyjny rocznika „Wierchy” – organu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

I tak po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią 10 września 2022 roku
w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w obecności władz naczelnych, laureatów i ich rodzin odbyła się uroczystość wręczenia przyznanych wyróżnień. Laudacje poświęcone dokonaniom osób wyróżnionych wygłosił dr Wiesław Aleksander Wójcik – redaktor naczelny „Wierchów”.

Przyznane nagrody otrzymali:

  • Za rok 2018 – Ryszard Maria Remiszewski – m.in. wieloletni kustosz i opiekun Pienińskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej w Szczawnicy, przewodnik
    i przodownik turystyki górskiej, autor i współautor wielu prac i artykułów poświęconych Pieninom, redaktor, wydawca i współautor od 1989 roku rocznikowych „Prac Pienińskich”. Za swoją wszechstronną działalność dla gór i ich mieszkańców obdarowany godnościami m.in. członka honorowego Związku Polskiego Spisza i Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich;
  • Za rok 2019 – dr hab. Zbigniew J. Wójcik – geolog i historyk, uczeń prof. Edwarda Passendorfera prezentujący ponad 60-letni dorobek naukowy i pisarski obejmujący szeroko pojmowaną problematykę gór różnych dyscyplin wiedzy: geologii, speleologii, ochrony przyrody, historii nauk przyrodniczych czy biografistyki. Pisarski dorobek Profesora obejmuje ponad 800 publikacji. Wymieńmy tu kilka pozycji biograficznych z ostatnich lat: Stanisław Staszic, Ignacy Łukasiewicz czy Walery Goetel (18891972). By w góry było po co chodzić. O turystyce, parkach narodowych i sozologii.
  • Za rok 2020 – dr Wojciech Tadeusz Gąsienica-Byrcyn – zakopiańczyk, leśnik, wieloletni dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jego dorobek publicystyczny obejmuje problematykę nie tylko przyrodniczą, ale i humanistyczną o charakterze historycznym oraz prozę literacką. Autor używa gwary podhalańskiej w jej oryginalnej, tradycyjnej, nieskażonej obcymi wpływami, formie.

 

 Jacek T. Nowicki

 

 

Podpis pod zdjęcia:

  1. Laureaci i dr Wiesław A. Wójcik wygłaszający laudację
  2. Wręczenia nagród, pięknie oprawionych zdjęć tatrzańskich, dokonał prezes Towarzystwa – Jerzy Kapłon