O Wielkopolsce bez tajemnic

W końcu ubiegłego roku ukazała się książka Wielkopolska nie miała przede mną tajemnic. Włodzimierz Łęcki w rozmowie z Magdaleną Baranowską-Szczepańską. Autor działa w PTTK od 1952 roku, przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne (m.in.: członek ZG PTTK, dziekan Kręgu Seniorów). Jest autorem ponad 70 popularnych książek krajoznawczych, wciąż chętnie czytanych. Za jego sprawą powstała nowa Krypta Zasłużonych Wielkopolan, wróciły vischerowskie płyty nagrobne i odbudowany został Zamek Królewski w Poznaniu. W książce jest wiele elementów krajoznawczych oraz fragmenty naświetlające zachodzące zmiany stosunków społecznych i politycznych, kiedy był wojewodą poznańskim (1990–1997), a później senatorem (2001–2006). Książka napisana lekkim piórem, z licznymi anegdotami.

Zbigniew Szmidt

Podpis
Włodzimierz Łęcki z Magdaleną Baranowską-Szczepańską