Orły mistrza Majdewicza

Pamiątkową odznakę na ostatni XX Walny Zjazd PTTK przygotował Włodzimierz Majdewicz, autor wielu wspaniałych projektów medalierskich. Jego prace są piękne plastycznie, niosące ważne przesłania.

Włodzimierz Majdewicz jest Członkiem Honorowym PTTK, postacią powszechnie znaną w Towarzystwie ze względu na swoją aktywną pracę społeczną, badawczą i artystyczną. Rozpoczął ją już 60 lat temu, angażując się w organizację imprez, szkoleń oraz w projektowanie pamiątek turystycznych. Historyk z zamiłowania, w swojej twórczości plastycznej nawiązuje do chlubnej przeszłości ojczyzny, do męstwa polskiego żołnierza i bohaterskich zrywów niepodległościowych. Wiele projektów poświęcił takim wydarzeniom jak powstania listopadowe i styczniowe, insurekcja kościuszkowska, walki o niepodległość w latach 1914–1918, wojna 1918–1920, powstanie warszawskie czy walka Armii Krajowej.

O twórczości artysty, częstym używaniu symboliki orła, tak pisał Jan Baliński* w artykule „Pasja społeczna, badawcza i twórcza Włodzimierza Majdewicza”: „Majdewiczowe” Orły są ekspresyjne, ruchliwe, bojowe, często zadziorne w walce o niepodległość, dumne, królewskie i swojskie, piastowskie zarazem, zrywające się do lotu, gniewne i dostojne. Baliński podkreślał, że artysta – z wielką dociekliwością – przejmuje symbole z dawnych sztandarów, pieczęci i rycin.

Włodzimierz Majdewicz jest znanym kolekcjonerem mundurowych orłów polskich oznak pułkowych i pamiątkowych, na których dominuje orzeł jako symbol niepodległej Polski. Gromadzi też fachową literaturę związaną z tematem swoich zainteresowań.

W swojej twórczości nawiązuje także do tradycji Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które odegrało dużą rolę w okresie rozbiorów Polski, ratując i utrwalając tożsamość narodową, przypomina zasługi prekursorów krajoznawstwa, np. Aleksandra Janowskiego.

Prace artysty były prezentowane podczas V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Gnieźnie, obchodów 60. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a także na indywidualnych wystawach autorskich (Warka, Poznań, Szamotuły, Warszawa) oraz na Ogólnopolskiej Wystawie Znaczka Turystycznego w Opolu. Medale (w większości wykonane w Mennicy Warszawskiej) i odznaki jego projektu znajdują się w Muzeum Instytutu im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, w Instytucie im. Józefa Piłsudskiego w Chicago, a w kraju – w Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu oraz w Muzeum Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie. Za całokształt twórczości artystycznej Włodzimierz Majdewicz w 2017 roku został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Jestem kolekcjonerem i w swoich zbiorach mam wiele oznak, odznak, medali i innych form graficznych projektowanych przez kolegę Włodka. Uczestniczyłem także w licznych wystawach jego twórczości plastycznej. Składam zatem Artyście wyrazy wielkiego uznania i życzenia wielu sukcesów w dalszej twórczej pracy – dodaje autor, Wojciech Kowalski.

Wojciech Kowalski
Zasłużony krajoznawca i kolekcjoner, miłośnik turystyki pieszej i ochrony przyrody.

* Jan Baliński (1923–2017) – wybitny działacz PTTK, poeta, krajoznawca, redaktor, autor fotografii krajoznawczych. Żołnierz AK ps. Kruk, prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Karczewie koło Warszawy.