Regionalny Oddział PTTK Śląska Opolskiego po wyborach

Regionalny Oddział PTTK Śląska Opolskiego po wyborach

 

 

 

11 czerwca 2022 roku w sali „Orła Białego” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu odbył się VIII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego (OR PTTK ŚO). Wzięło w nim udział 42 delegatów, co stanowiło 95,5 proc. osób uprawnionych do głosowania. W czasie zjazdu podsumowano działalność oddziału w latach 2017–2021. W minionej kadencji koła i kluby zorganizowały łącznie 292 imprezy i rajdy turystyczne na terenie kraju i poza jego granicami, w których uczestniczyło 12 240 osób. Kadra programowa OR PTTK ŚO liczy 178 osób, które posiadają 255 uprawnień przodowników, instruktorów, przewodników i znakarzy. Ponadto referaty weryfikacyjne odznak turystyki kwalifikowanej zweryfikowały 740 odznak GOT PTTK, 76 odznak kolarskich oraz 56 regionalnych odznak krajoznawczych. Podczas zjazdu członkom OR PTTK ŚO wręczono 48 wyróżnień przyznanych przez ZG PTTK i OR PTTK ŚO. Szczególnie zasłużeni działacze PTTK – Grażyna Szumiec, Dariusz Chądziński, Jacek Ramus i Andrzej Kubiczek – otrzymali Złote Honorowe Odznaki PTTK. Z kolei odznakami „50 lat w PTTK” zostały uhonorowane następujące osoby: Maria Mleczko-Król, Teresa Nocoń-Hadasz, Jan Białek, Lucjusz Bilik, Józef Korycki i Wiesław Kiljański. W trakcie obrad, na podstawie głosowania, delegaci oddziału przyjęli jako obowiązujący Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w składzie: Lucjusz Bilik – prezes, Dariusz Chądziński – wiceprezes, Jacek Ramus – wiceprezes ds. organizacyjnych, Andrzej Kubiczek – skarbnik, Małgorzata Konopka – sekretarz, Michał Kaczmarek – członek zarządu, Robert Posid – członek zarządu.

 

Tekst Michał Kaczmarek

Zdjęcie Jerzy Tomczak