Rodzinne wędrowanie

Rodzinne wędrowanie

W sobotę, 24 września 2022 roku, brać turystyczna obchodziła swoje święto – Międzynarodowy Dzień Turystyki. Z tej okazji Zarząd Główny PTTK ogłosił kolejną już akcję pod tytułem „Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna”. Z tej okazji Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował VIII Rodzinny Rajd wokół Żarnowa, w którym wzięło udział prawie 140 osób. Trasa imprezy o długości 5 km została tak dobrana, aby mogły nią przejść lub nawet przejechać spacerowym wózkiem mamy z bardzo małymi dziećmi. Udało się zachęcić do wspólnego wędrowania 28 matek, 3 ojców, 3 babcie i 2 ciocie mające po opieką swoje pociechy. Niewielka liczba dorosłych wędrujących bez dzieci również skorzystała z tego spaceru.

Miejscem startu był parking przy Szkole Podstawowej w Żarnowie, skąd turyści udali się w stronę zabytkowego parku podworskiego w Trojanowicach, wędrując następnie przez Topolice do miejsca zakończenia imprezy  w Domu Kultury w Żarnowie. Idąc przez Żarnów, uczestnicy przechodzili obok kilku atrakcji krajoznawczych: kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja z najstarszą częścią romańską datowaną na 1195 rok, dawnego grodziska zwanego Szwedzką Górą, skąd król Jan Kazimierz obserwował przebieg bitwy ze Szwedami w 1655 roku. Na szczycie dawnego grodziska znajdują się dwa pomniki: Anioła Pokoju, poświęconego czynom niepodległościowym mieszkańców Żarnowa, i  drugi poświęcony partyzantom 25 pp. AK. U podnóża widoczny pomnik woja i tablica informacyjna. Rajdowcy przeszli również obok pomnika św. Jana Nepomucena patrona mostów, przepraw i opiekuna życia rodzinnego.

Rajd wokół Żarnowa odbywał się pod honorowym patronatem wójta gminy Żarnów dr. Krzysztofa Nawrockiego, który podczas otwarcia imprezy mówił m.in. o zdrowotnych aspektach turystyki i krajoznawczym poznawaniu swej najbliższej „małej ojczyzny”.

Zakończenie rajdu odbyło się w Domu Kultury w Żarnowie, gdzie uczestnicy mogli przy okazji zobaczyć wystawę fotografii związaną z 25-leciem miejscowego Oddziału PTTK. Wszyscy turyści otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w IX Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej, podpisane przez sekretarza generalnego i prezesa ZG PTTK w Warszawie. Organizatorzy zadbali o upominki dla każdego uczestnika. Nagroda specjalna ufundowana przez Barbarę Ciszewską przyznana została najmłodszemu uczestnikowi rajdu, którym okazał się czteromiesięczny Aleksander Borończyk.

Prezes ZO PTTK w Żarnowie, Włodzimierz Szafiński, przypomniał o zbliżającym się  XXVI Przeglądzie Poezjii „Krajobrazy Polskie” oraz  o wysyłaniu prac na  ogólnopolski konkurs plastyczny „Rodzinne wędrówki” organizowanym przez Komisję Środowiskową ZG w Warszawie. Wręczył także legitymację członkowską PTTK  Klaudii Wiktorowicz ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej oraz dyplomy za udział w rajdzie drużynom z SKKT – PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie, Miedznej Drewnianej i Żarnowie. Miło poinformować, i kilkoro dzieci za zgodą rodziców wyraziło chęć wstąpienia do żarnowskiego O/PTTK.

Włodzimierz Szafiński

Autor jest emerytowanym nauczycielem, przodownikiem turystyki pieszej, górskiej i kolarskiej, instruktorem krajoznawstwa Polski, instruktorem ochrony przyrody.

Zdjęcia Archiwum PTTK  Żarnów