Spotkanie Oddziałów PTTK z Zarządem Województwa Opolskiego

12 maja 2023 roku w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się zebranie Andrzej Buły, marszałka województwa opolskiego i Zbigniewa Kubalańcy, wicemarszałka województwa opolskiego z przedstawicielami oddziałów, klubów i kół PTTK działających na terenie województwa opolskiego.

Pierwszy głos zabrał marszałek, który po uroczystym powitaniu zebranych przybliżył znaczenie turystyki w regionie, a także jej niebagatelną rolę w rozwoju województwa opolskiego. Podkreślając, jak ważna jest współpraca między władzami samorządowymi a stowarzyszeniami podziękował członkom PTTK za bycie „ambasadorem” opolskiej turystyki. Marszałek zaznaczył, że współpraca musi opierać się na partnerstwie i wskazywaniu sobie wzajemnych potrzeb. Realizacja turystycznych inicjatyw musi bowiem odbywać się w oparciu o lokalny aktyw turystyczny.

Po wystąpieniu marszałka głos zabrał Lucjusz Bilik, prezes Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, a także prezes Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Opolskiego. W imieniu wszystkich zebranych podziękował za zaproszenie, a także potwierdził gotowość do współpracy. Wyraził nadzieję, że spotkanie zacieśni współpracę samorządu z turystami, PTTK ma bowiem ogromną bazę kadrową, która tylko czeka na wykorzystanie. Przodownicy turystyki górskiej, nizinnej i kolarskiej, instruktorzy krajoznawstwa czy ochrony przyrody mają wieloletnie doświadczenie i gotowi są współtworzyć i kreować życie turystyczne na Śląsku Opolskim.

Następnie głos zabrali przedstawiciele poszczególnych departamentów, przybliżając projekty turystyczne realizowane przez samorząd. Wśród nich warto wymienić kampanię „Opolskie ze smakiem” promującą dziedzictwo kulinarne, lokalne i tradycyjne produkty czy „Przewodnik rowerowy po najlepszych trasach Opolszczyzny”, opisujący kompleksowo 25 najciekawszych tras.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja, podczas której rozmawiano o lokalnych problemach Opolszczyzny. Wśród nich znalazło się miejsce na kondycję opolskiej przyrody, sytuację Odry czy zanieczyszczenie powietrza. Zwrócono także uwagę na problem braku odpowiedniej infrastruktury parkingowej w okolicach Gór Opawskich.

Tekst i zdjęcia Patryk Frydel