Szkoła z turystyką na Ty

 

Szkoła z turystyką „na ty”

Program turystyki od zawsze towarzyszył planom wychowawczym i profilaktycznym, które tworzyli nauczyciele i wychowawcy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku. Plany te, ukierunkowane na rozwój ucznia, uwzględniają kształtowanie zdrowego stylu życia oraz przywiązanie do własnego regionu i kraju. A jak można lepiej realizować te cele, jeśli nie przez wędrowanie, spacery edukacyjne i turystykę szkolną?

W latach 80. pieczę nad szkolną turystyką w SP1 sprawowała nauczycielka geografii Danuta Cierpisz. Obok tradycyjnych klasowych wycieczek nad morze i w góry inspirowała uczniów i innych nauczycieli do wspólnego wędrowania wraz z Wojskowym Kołem PTTK „Wiarusy”, którego dobrym duchem jest Bogdan Bereszyński, prezes Wiarusów. Piękną tradycję poznawania najbliższej okolicy Szczecinka i Pomorza kontynuują uczniowie po dziś dzień. Najczęściej w wolnym od lekcji czasie, zwykle w niedziele, stawia się chętnie brać uczniowska, by bez względu na pogodę rozpocząć sezon turystyczny rajdem pieszym „Zima”. Następnie w marcu i kwietniu młodzi wędrują okolicznymi lasami i polami w poszukiwaniu „Wiosny” szlakiem leśnych ścieżek. Jesienne rajdy to ukochany przez wszystkich pieczony ziemniak i rajd „Trzesiecko”. Rajdom pieszym towarzyszą też wyprawy rowerowe, zwykle na dłuższych trasach, gdy uczestnicy, zmagając się z własnymi słabościami, podziwiają malownicze krajobrazy okolic Szczecinka.

Organizatorzy takich wypraw zawsze zapewniają uczestnikom słoneczną pogodę oraz dodatkowe atrakcje: każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy znaczek rajdowy, mapę lub ulotkę związaną z trasą rajdu. Na mecie czeka ognisko, przy którym można upiec pyszną kiełbaskę, wypić gorącą herbatę, zaśpiewać piosenkę, pośmiać się z kolegami. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się też konkursy i zabawy rekreacyjne. Prezes zawsze ma dla uczestników ciekawe nagrody i dyplomy. Ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszy się zbieranie punktów na odznaki turystyczne. Większość uczestników ma swoje książeczki turystyki pieszej, w których skrzętnie notują przebyte trasy i punkty za zwiedzane miasta.

Ostatnio interesującą propozycją okazał się być organizowany przez „Wiarusy” miejski projekt Szczecinecki Wagabunda 2021–2022. Pomimo ograniczeń, które narzuciły przepisy związane z pandemią, uczniowie szczecineckich szkół regularnie uczestniczą w rajdach i spotkaniach przewidzianych harmonogramem programu. Każdy uczestnik za udział
w turystycznej imprezie zbiera punkty, które później przełożą się na klasyfikację ogólną szkół, a w efekcie wyłonią zwycięską turystyczną placówkę.

Organizatorzy zaproponowali uczniom wiele ciekawych propozycji do realizacji. Oprócz różnorodnych tras na terenie miasta i gry terenowej „Majowi włóczykije” zadbano również o kształtowanie umiejętności relacjonowania udziału w turystycznych wyprawach – ogłoszono konkurs „Koszałek Opałek”, gdzie zadaniem jest napisanie sprawozdania, które należy przesłać do lokalnych mediów.

Bardzo ważnym i potrzebnym elementem tego programu jest zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników. W czasie ferii zimowych Wojciech Knapik przeprowadził dla uczniów szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej z ćwiczeniami praktycznymi zakończone egzaminem teoretycznym. Uczniowie otrzymali też specjalne certyfikaty oraz apteczki pierwszej pomocy. Zaplanowano również szkolenie „Co warto wiedzieć nim wyruszysz rowerem na szlaki turystyczne”. Na koniec projektu w czerwcu 2022 roku chętni uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu  o uzyskanie tytułu Szczecineckiego Młodzieżowego Przewodnika PTTK.

W Szczecinku sezon turystyczny trwa nieprzerwanie od wielu lat. Będzie trwać, póki są ludzie, którzy stanowią inspirację dla młodzieży, póki potrafią ich porwać i pokazać, jak dużo piękna jest całkiem niedaleko, tuż za rogiem.

 

 

Tekst i zdjęcia: Dorota Wiechowska