Turystyka pojazdem kołowym z silnikiem

Samochody osobowe stały się powszechnym środkiem lokomocji. Bliższe lub dalsze wyprawy krajoznawcze, wypady do lasu czy nad jezioro nie są już niczym rzadkim i wyjątkowym. Turystyka motorowa to najkrócej ujmując, turystyka z wykorzystaniem pojazdu kołowego z silnikiem. Można ją uprawiać bez względu na wiek i sprawność fizyczną. Każdy w zależności od preferencji krajoznawczych,  znajdzie w niej coś dla siebie, a jej dostępność jest bardzo duża.

kwiecień-czerwiec/2(2)2020

Wyjeżdżamy często w towarzystwie rodziny, przyjaciół, znajomych o wspólnych zainteresowaniach. Prawie każdy, często nieświadomie, jest organizatorem turystyki motorowej, choćby przez sam fakt zaproponowania znajomym wspólnego wyjazdu, zobaczenia czegoś nowego, przedstawienia innym, co nam się spodobało. Niejednokrotnie towarzyszy temu zbieranie map, opracowywanie tras przejazdu, przygotowywanie pojazdu lub ekwipunku. Kluczowe jest także znalezienie ciekawych miejsc, obiektów do zwiedzania oraz przygotowywanie noclegów i wyżywienia.

Oddziały PTTK, w szczególności te przy których działają kluby motorowe, zapraszają do uprawiania tego rodzaju aktywności turystycznej. Początki zorganizowanej turystyki motorowej w PTTK, sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to przy Zarządzie Głównym powstała Sekcja Turystyki Motorowej, a następnie w 1955 roku Komisja Turystyki Motorowej, koordynująca działalność klubów motorowych w PTTK. Współcześnie działa ich około 30.

Turystyka motorowa stała się działalnością obejmującą wiele dziedzin, poprzez które realizowane są cele statutowe PTTK. Motorowcy są aktywni w krajoznawstwie, ochronie przyrody, opiece nad zabytkami oraz w innych formach turystyki kwalifikowanej.

Podobnie jak w innych dyscyplinach turystyki kwalifikowanej w PTTK, w turystyce motorowej ustanowiono system odznak turystycznych dla kierowców i pasażerów. Turyści w wieku od 7 do 16 lat mogą zdobywać odznakę „Turysta motorowy”, która posiada 3 stopnie. Dla starszych przeznaczona jest Motorowa Odznaka Turystyczna, posiadająca 8 stopni.

Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK zaprasza turystów motorowych do aktywnej realizacji planów turystyczno-krajoznawczych w ramach naszego Towarzystwa. Wszelkie informacje, dotyczące turystyki motorowej w PTTK, można uzyskać na stronie: www.ktmzg.pttk.pl.

Jan Popiel

Ulotka MOTO