VI spotkanie i szkolenie pomorskich krajoznawców Gdańsk’2020

Spotkaniem połączonym ze szkoleniem regionalnych krajoznawców, Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK w Gdańsku zainicjowała działalność w 2020 roku.

styczeń-marzec/1(1)2020

25 stycznia, dzięki przychylności dyrektora Muzeum Roberta Domżały, pomorscy krajoznawcy gościli w przyjaznych progach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Panel teoretyczny spotkania odbył się w Ośrodku Kultury Morskiej. Ilość uczestników była imponująca, gdyż wyniosła 101 osób. Z kronikarskiego obowiązku należy zaznaczyć, że największe zorganizowane grupy krajoznawców przybyły z Wejherowa i Tczewa.

Szkolenie prowadził przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej PTTK i wiceprzewodniczący Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTT, Dariusz Dębski. Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK, Ryszard Wrzosek, który omówił sprawy bieżące Kolegium oraz wręczył zaległe wyróżnienie Romanowi Boszke.
Występujący następnie przewodniczący PKK, zapoznał wszystkich z hasłem programowym PTTK na 2020 rok oraz wynikającymi z niego głównymi celami działalności PKK. Następnie omówił sprawy bieżące, w tym przypomniał o warunkach zdobywania odznak krajoznawczych i uprawnień instruktorskich. Zapoznał także z najważniejszymi, zbliżającymi się wydarzeniami krajoznawczymi, sejmikami przedkongresowymi, seminariami i polecanymi ogólnopolskimi przedsięwzięciami. Zachęcał do udziału w 50 jubileuszowym Centralnym Zlocie Krajoznawców w Szklarskiej Porębie oraz zaprosił do uczestnictwa w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez Pomorską Komisję Krajoznawczą w 2020 roku. Zapoznał również uczestników z nowymi, wydanymi od ostatniego spotkania, ciekawymi i wartościowymi, krajoznawczymi i historycznymi książkami i wydawnictwami. Po zakończeniu części informacyjnej, przystąpiono do prezentacji przygotowanych na ten dzień wykładów. Pierwszy wykład pt. Józef Wrycza - ksiądz - wojak - narodowiec wygłosił Dariusz Dębski i ukazał w nim bardzo dokładnie niezwykle skomplikowaną sylwetkę, historię życia oraz patriotyczną, społeczną i kontrowersyjną działalność znanego pomorskiego księdza.
Jako następny głos zabrał ceniony przez wszystkich krajoznawca, przewodnik i zastępca przewodniczącego Pomorskiej Komisji Krajoznawczej, Krzysztof Kruszyński, który zaprezentował wykład pt. Wybrane sakralne pomniki historii w Polsce.

Trzecim i zarazem ostatnim był wykład pana Apoloniusza Łysejki pt. Latarnie morskie polskiego wybrzeża. Ten znany i ceniony badacz, autor książek i popularyzator polskich latarni morskich po raz kolejny przypomniał wszystkim o historii, pięknie i walorach polskich latarni morskich. Swym ciekawym wykładem zachęcił wielu uczestników do pilnego nabycia w tamtejszej księgarni najnowszego jego albumu Polskie latarnie morskie na pocztówkach i uzyskania podpisu autora książki.

Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy podzielili się na trzy grupy i udali się na zwiedzanie zaproponowanych obiektów. W tym roku została przygotowana bardzo szeroka oferta, gdyż przewidziano specjalne zwiedzanie Ośrodka Kultury Morskiej (przewodnik: Kamila Jezierewska), Żurawia (przewodnik: Monika Golenko) oraz Spichlerzy na Ołowiance (przewodnik: Grzegorz Litwińczuk). Było już późne popołudnie, czasu było mało a zwiedzania dużo. Wymagało to dużej mobilizacji przewodników i uczestników. Ostatecznie wszystko się udało, opinii negatywnych nie zanotowano, a wręcz przeciwnie - nikt nie narzekał na zmarnowany czas i wszyscy chwalili pomysł organizacji spotkania w tym miejscu, jego merytoryczne przygotowanie i organizację.

Dariusz Dębski