Warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych na Kujawach Zachodnich

Na terenie Medical Spa w Inowrocławiu, odbyły się "Warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych na Kujawach Zachodnich", których organizatorami byli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzki Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK oraz Oddział PTTK Inowrocław.

styczeń-marzec/1(1)2020

W szkoleniu, które odbyło się 19 października 2019 r. wzięło udział blisko 50 uczestników oraz zaproszeni goście. Zarząd Główny PTTK w Warszawie przyznał medale PTTK za pomoc i współpracę: Wiesławie Pawłowskiej – staroście Powiatu Inowrocławskiego oraz Wojciechowi Piniewskiemu – I zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia. Przyznane zostały również Dyplomy Honorowe PTTK, jako wyraz szczególnego uznania za pomoc i współdziałanie dla Elżbiety Piniewskiej – wiceprzewodniczącej Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego oraz Edmunda Mikołajczaka – radnego powiatu inowrocławskiego oraz Honorowemu Obywatelowi Miasta Inowrocławia. Szczególne podziękowania zostały też skierowane do Wójta Gminy Inowrocław – Tadeusza Kacprzaka.

Po wręczeniu wyróżnień nadszedł czas na realizację programu warsztatów.  Rozpoczął je Dawid Wiktorowski – przewodnik turystyczny, wygłaszając prelekcję pt. Praktyczne zmiany w świetle nowej regulacji prawnej w turystyce. Następnie Edmund Mikołajczak nakreślił rolę Powstania Wielkopolskiego na Kujawach Zachodnich. Wykład pt. Przebieg Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim ponownie wygłosił Dawid Wiktorowski. Po prelekcjach nastąpiła przerwa kawowa, a po niej wycieczka krajoznawcza zatytułowana Prezentacja nowych projektów dotyczących dziedzictwa Kujaw, w której  skład wchodził wyjazd do Kruszy Zamkowej – Ascaucalis oraz Łojewo. Po wycieczce uczestnicy zjedli obiad, a zwieńczeniem warsztatów był spacer po Inowrocławskim Parku Solankowym.

Do zobaczenia w Inowrocławiu!

Andrzej Dargacz