Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy

W Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki (SCHiS) odbył się Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy, organizowany przez Oddział PTTK „Meblarz”. Swój akces zgłosiło prawie pięćdziesięciu uczestników z terenu Wielkopolski i innych regionów.

styczeń-marzec/1(1)2020

W prowadzonych przeze mnie 29 lutego 2020 obradach, wzięli udział także zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Grzegorz Taterka oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura. W swych wystąpieniach zadeklarowali zebranym dalszą pomoc oddziałowi w realizacji jego zadań statutowych. Nie była to zwykła kurtuazja, gdyż od wielu lat władze samorządowe Swarzędza mocno wspierają „segment turystyczny”. Pisemne życzenia do uczestników sejmiku skierował Członek Honorowy PTTK, b. Senator RP dr Włodzimierz Łęcki. W części merytorycznej sejmiku, Paweł Anders, wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa (WKIK) podzielił się swymi Doświadczeniami wielkopolskiego krajoznawcy, a Aleksandra Staszak z Podlaskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa mówiła na temat Krajoznawcze działania PTTK a młodzież szkolna, czym wzbudziła bardzo ożywioną dyskusję. Przedstawiciel Nadleśnictwa Pniewy, zaprzyjaźnionego od lat z „Meblarzem” Michał Idczak bardzo interesująco przedstawił referat „Lasy Państwowe a krajoznawstwo”. Nawet najbardziej doświadczeni krajoznawcy nie znali wszystkich aspektów pracy leśników w tym obszarze.

Kolejny gość sejmiku, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP harcmistrz Tomasz Kujaczyński w swym wystąpieniu zatytułowanym Harcerstwo a krajoznawstwo, przedstawił działania krajoznawcze harcerstwa. Modelowym przykładem takiego działania może być np. Harcerski Klub Turystyczny „Azymut”, działający równocześnie w strukturach ZHP i O/PTTK „Meblarz”. Powiązania Regionalizm a krajoznawstwo zaprezentował Antoni Kobza, autor kilkusetstronicowego dzieła o wsiach i folwarkach Ziemi Swarzędzkiej. Zostało ono wydane przed kilku laty przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu, z okazji jej sześćdziesięciolecia. Zarząd wydał książkę rezygnując z tradycyjnych uroczystości. Podobnie było zresztą przy poprzedniej „okrągłej” rocznicy Spółdzielni, kiedy wydano przepiękny album fotograficzny o Ziemi Swarzędzkiej. Prezes Zarządu Spółdzielni, Paweł Pawłowski przekazał egzemplarze książki dla wszystkich uczestników sejmiku. Roman Domański z O/PTTK” Meblarz” w swym wystąpieniu pt. Odznaki a krajoznawstwo poruszył wiele aspektów związanych z systemem odznak krajoznawczych, czym wzbudził ożywioną dyskusję.

Hanna Jałocha ze Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki przedstawiła jego działność, dr Jerzy Kamprowski, kierownik Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu mówił na temat: Muzea a krajoznawstwo. Z kolei Marcin A. Klemenski poruszył nieco omijany, a niezwykle ciekawy temat: Krajoznawstwo a badania naukowe.

Podsumowania obrad dokonał Jerzy Szociński, przewodniczący sejmiku, uznając, że stanowił on ważny etap na drodze przygotowań wielkopolskiej delegacji na Kongres w Łodzi. Bezpośrednio po zakończeniu obrad członkowie sejmiku spotkali się na posiedzeniu zamkniętym, wypracowującym wielkopolskie stanowisko w istotnych sprawach krajoznawstwa.

Piotr Osiewicz

Fot. Małgorzata Domańska