Wyniki konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” w Krośnie Odrzańskim

Rozstrzygnięto 27 oddziałowy (powiatowy) finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego pt. Poznajemy Ojcowiznę. Uroczystość wręczenia dyplomów i upominków książkowych laureatom i finalistom konkursu odbyła się 3 marca 2020 roku w Klubie 5 Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim. 

styczeń-marzec/1(1)2020

Konkurs organizowany jest od początku lat 90-tych przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK. Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej.

Do etapu powiatowego wpłynęło 10 prac, autorstwa 11 uczniów.  Każda z nich nawiązywała do tematów konkursu, a ich twórcy włożyli w nie dużo staranności i serca. W komisji konkursowej zasiedli: Danuta i Joachim Cierpisz oraz Tadeusz Małecki. Kwalifikację do etapu wojewódzkiego przeszli:

  • Kinga Kiwilsza, praca pt. Ze wschodu na zachód,
  • Hanna i Aleksandra Samulskie, praca pt. Anna Chinalska – kobieta renesansu XXI wieku,
  • Kornelia Giryn (praca multimedialna), praca Etna – moje życie, moja pasja,
  • Wiktoria Samulska, praca pt. Białków. Poleska oaza.

Duży wkład w realizację konkursu włożyła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Osiecznicy, opiekunka prac Beata Iska oraz Wiktoria Samulska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Nagrody w postaci albumów książkowych ufundowały Centralna Biblioteka ZG PTTK oraz Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne sp. z o.o. Materiały promocyjne zapewniło Starostwo Powiatu Krośnieńskiego. W uroczystości finałowej udział wzięli: Jolanta Adułło-Hofmann, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, Anna Chinalska, radna sejmiku województwa lubuskiego, Małgorzata Brodzińska, dyrektor szkoły podstawowej w Osiecznicy, Ewa Obara – skarbnik Powiatu Krośnieńskiego.

Wszystkim autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach konkursu.

Danuta Cierpisz