Zimowy spacer wokół Żarnowa

  • 137497888_483005326024682_5887917470222647075_n
  • 136667074_197927908711914_1726969939162869289_n(1)
  • 136944489_3958004080890044_396598530066979396_n
  • 136996667_509483123351067_290995009222883033_n
  • 137368768_2235006643310854_2059365281330639377_n
  • 137380437_969203926938558_6408899325755223056_n
  • 137497888_483005326024682_5887917470222647075_n
  • 137510614_2729728747288616_6400930303257748268_n
  • 137631389_2804769669851593_950129823950454270_n

„Zimowy spacer wokół Żarnowa"  to „mała” impreza turystyki pieszej, która odbyła się w sobotę 9 stycznia 2021 r. Sześciokilometrowa trasa wiodła z Żarnowa przez Pilichowice, Trestę i znów do Żarnowa.

Padający początkowo drobny śnieg, później zaśnieżone leśne drogi i  drzewa podkreślały zimowy charakter imprezy. Przy skraju wsi Pilichowice można było zobaczyć głębokie wykopy związane z eksploatacją złóż piasku. Następną atrakcją krajoznawczą na trasie był cmentarz żydowski w Treście - wsi, która  kilka lat temu włączona została do Żarnowa.  Cmentarz (kirkut) jest jednym z wielu obiektów polecanych do zwiedzania przy zdobywaniu Turystyczno - Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów, dlatego też ośmiu piechurów uczestniczących w spacerze, będzie miało „zaliczony” ten obiekt. Sprawą ważniejszą była jednak wiedza krajoznawcza, pozyskana podczas tej wizyty.  Tak jak w wielu małych miejscowościach przedwojennej Polski, również w Żarnowie dużą część społeczności stanowili Żydzi. Mogliśmy o tym dowiedzieć się min. z napisu na pomniku ustawionym w pobliżu wejścia, gdzie podano informację o 48% udziale Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców Żarnowa przed wybuchem II wojny światowej. Cmentarz został zdewastowany, ale w latach 2014 -2016 jego teren został oczyszczony i ogrodzony, a z okolic Żarnowa pozyskano kilkanaście macew, które powtórnie ustawiono. Wybudowano też ohel cadyka Jechiela Efraima Fiszela. Warto podkreślić, że większość macew pochodzi z XIX wieku, stanowiąc zabytki sztuki cmentarnej. Dokumentację fotograficzną z przebiegu tego spaceru, zawdzięczamy kol. Barbarze Kalinowskiej członkini Koła Terenowego PTTK w Żarnowie.

Włodzimierz Szafiński