Zlot w Kruszwicy

Zaproszenie na zlot w Kruszwicy

W dniach 8–9 października 2022 roku odbędzie się XVI Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców w Kruszwicy. Zapraszają na niego organizatorzy – Oddział Nadgoplański PTTK w Kruszwicy w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK. Celem zlotu jest integracja środowisk krajoznawców i turystów, promocja walorów Kruszwicy i Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, a także zdobywanie Jubileuszowej Odznaki Krajoznawczej „600-lecie nadania praw miejskich Kruszwicy”.

Uczestnikami imprezy mogą być instruktorzy nie tylko z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, zaproszenie jest skierowane także do innych członków PTTK (w miarę wolnych miejsc). Warunkiem przyjęcia na zlot jest uiszczenie wpisowego oraz przesłanie zgłoszenia (na karcie według wzoru wraz z dowodem wpłaty) pocztą elektroniczną na adres: biuro@pttk-kruszwica.pl lub pocztą tradycyjną: PTTK, Oddział Nadgoplański w Kruszwicy, ul. Podzamcze 1, 88-150 Kruszwica.

 

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji o imprezie można znaleźć pod adresem: http://www.pttk-kruszwica.pl