Warto płynąć Wartą

  • 9 sier
  • 117316523_3186039821441898_3888836231580954738_n

Warta jest prawobrzeżnym dopływem Odry, liczącym  808 kilometrów i drugą pod względem długości rzeką w granicach Polski. Płynie z Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej do Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej , często zmieniając kierunek biegu z południkowego na równoleżnikowy.  Część Warty znajduje się w granicach województwa łódzkiego , co daje możliwość organizacji spływów kajakowych i wypoczynku nad rzeką.

lipiec-wrzesień/3(3)2020

Turyści  z naszego województwa,  najczęściej wybierają szlak wodny od Częstochowy w woj. śląskim do Uniejowa o długości 270 km, przebiegający również przez Zbiornik Jeziorsko . Najładniejszym fragmentem tego szlaku, jest odcinek poniżej Działoszyna przebiegający przez teren Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Rzeka przepływa tu wielkim zakolem, zmieniając  kierunek płynięcia o 180 stopni, na długości około 20 km.  Właśnie ten fakt zdecydował o podjęciu decyzji w sprawie organizacji przez Oddział PTTK w Żarnowie, spływu pod nazwą „Wielki Łuk Warty”, który miał miejsce w niedzielę 9 sierpnia br. W spływie wzięło udział 20 kajakarzy , głównie członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów. Wodowanie kajaków odbyło się w pobliżu mostu drogowego w Działoszynie, gdzie po krótkim instruktażu nasi  turyści wyruszyli na dziewiętnastokilometrową trasę. Zarówno słoneczna pogoda jak i dogodne warunki płynięcia ( brak przeszkód, szeroko rozlana rzeka , czysta woda, bujna przyroda towarzysząca brzegom rzeki i liczne wyspy na trasie ) sprzyjały rekreacji na wodzie. Po około 8 km za mostem w Bobrownikach, kajakarze mieli dłuższy postój na przeznaczonym do tego celu obozowisku z rozległą plażą. Zwiększony poziom adrenaliny towarzyszył kajakarzom  przy przepłynięciu bystrza przy dawnym młynie w miejscowości Tasarzowizna. Było to jedyne miejsce na trasie, gdzie można było zaliczyć tzw. „wywrotkę”, chociaż w naszym przypadku obyło się bez tego rodzaju „atrakcji”. Spływ zakończył się przy trzecim moście w Załęczu Wielkim , skąd odebrano kajaki i kierowców, którzy przyjechali po pozostałą część grupy. Imprezę można zaliczyć do udanych a była to już dwunasta  z kolei impreza wodna,  zorganizowana w tym roku przez Oddział PTTK w Żarnowie.