3. Odpoczynek przed schroniskiem (fot. Andrzej Kowol)_aj