Odznaki regionalne O/PTTK w Żarnowie

Odznaki regionalne w Żarnowie

W 2016 roku obchodziliśmy 110 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, prekursora Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego powołanego w 1950 roku. Z tej okazji Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie ustanowił dwie odznaki: Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego i Turystyczno-Krajoznawczą Odznakę Gminy Aleksandrów, które zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 2017 roku. Trzecią odznaką, której regulamin ustalono w 2020 roku, jest Turystyczno -Krajoznawcza Odznaka Gminy Żarnów. Przy opracowywaniu regulaminów odznak i ich realizacji współdziałały Starostwo Powiatowe i Muzeum Regionalne w Opocznie, Gmina Aleksandrów oraz Gmina Żarnów. Pierwsza z odznak posiada trzy stopnie, druga i trzecia dwa. Celem ustanowienia w/w odznak jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych danego terenu, zachęcenie do zwiedzania wskazanych w regulaminach obiektów, poznawanie historii i dnia dzisiejszego „małych Ojczyzn” oraz promowanie turystyki aktywnej. Pomocą przy zwiedzaniu mogą być wydawnictwa „Kanon krajoznawczy Powiatu Opoczyńskiego" i „ Kanon turystyczny Gminy Aleksandrów”, zawierające opisy poszczególnych obiektów krajoznawczo-przyrodniczych. Planowane jest wydanie „Kanonu krajoznawczego Gminy Żarnów”.

Potwierdzenie zwiedzania może być udokumentowane w książeczce odznaki lub własnoręcznie wykonanej kronice. Odznaki przyznaje referat weryfikacyjny działający w Żarnowie, złożony z instruktorów krajoznawstwa PTTK. Najwięcej (153) przyznano odznak krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego, w tym 103 brązowe,43 srebrne i 7 złotych. Warto podkreślić, że zainteresowani byli nie tylko mieszkańcy województwa łódzkiego, ale także województwa świętokrzyskiego, dolnośląskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Od 1 stycznia 2021 roku zdobywać można punkty do Turystyczno-Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów, którą jako pierwszy zdobył jest członek PTTK z Oddziału Łódź–Polesie, Łukasz Purgał.

Tekst i zdjęcia Włodzimierz Szafiński