Odznaki regionalne O/PTTK w Żarnowie

W 2016 r. obchodziliśmy 110 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, prekursora  Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego powołanego w 1950 r. Z tej okazji Zarząd  Oddziału PTTK w Żarnowie ustanowił dwie odznaki: Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego i Turystyczno- Krajoznawczą Odznakę Gminy Aleksandrów, które zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 2017 r. Trzecią odznaką, której regulamin ustalono w 2020 r. jest Turystyczno -Krajoznawcza Odznaka Gminy Żarnów.

Przy opracowywaniu regulaminów odznak  i ich realizacji współdziałały: Starostwo Powiatowe i Muzeum Regionalne w Opocznie, Gmina Aleksandrów oraz Gmina Żarnów. Pierwsza z odznak posiada trzy stopnie, druga i trzecia dwa.  Celem ustanowienia w/w odznak jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych danego terenu, zachęcenie do zwiedzania  wskazanych w regulaminach obiektów, poznawanie historii i dnia dzisiejszego „ małych Ojczyzn” i promowanie turystyki aktywnej. Pomocą przy zwiedzaniu mogą być wydawnictwa: „Kanon Krajoznawczy Powiatu Opoczyńskiego" i „ Kanon Turystyczny Gminy Aleksandrów” zawierające opisy poszczególnych obiektów krajoznawczo-przyrodniczych.  Planowane jest wydanie „Kanonu Krajoznawczego Gminy Żarnów”.

Potwierdzenia zwiedzania może być udokumentowane w książeczce odznaki lub własnoręcznie wykonanej kronice. Odznaki przyznaje Referat Weryfikacyjny działający w Żarnowie, złożony z instruktorów krajoznawstwa PTTK. Najwięcej bo 153 przyznano Odznak Krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego, w tym 103 brązowych,43 srebrnych i 7 złotych. Warto podkreślić, że  zainteresowanymi byli nie tylko mieszkańcy woj. łódzkiego , ale także woj. świętokrzyskiego, dolnośląskiego, podlaskiego i wielkopolskiego.

Od 1 stycznia 2021 r. zdobywać można punkty do Turystyczno-Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów. Pierwszą osobą, która ją zdobyła jest członek PTTK z Oddziału Łódź – Polesie, Łukasz Purgał.

Włodzimierz Szafiński