Powstała Polska Rada Turystyki

Przedstawiciele kilkunastu izb turystycznych podjęli decyzję o połączeniu sił w walce o przetrwanie branży turystycznej. W czwartek 5 listopada 2020 r. powołano Polską Radę Turystyki. Założeniem Rady jest wielowariantowa reprezentacja wszystkich podmiotów powiązanych z branżą turystyczną działających zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. Celem przyświecającym organizatorom Rady, jest powołanie silnej reprezentacji do działania zarówno na szczeblu lokalnym jak i w trakcie rozmów z administracją państwową.

październik-grudzień 4(4)

Ostatnie miesiące są dla nas wszystkich nie lada wyzwaniem. Walczymy nie tylko ze skutkami pandemii SARS-CoV-2, ale również z wynikającymi z niej pośrednio sytuacjami ekonomicznymi, gospodarczymi i społecznymi. Nasze firmy tworzone często latami, nasza pozycja zawodowa oraz wytwarzane miejsca pracy są zagrożone. Dla niektórych minione miesiące okazały się za trudne i mimo starań musieli zlikwidować prowadzone biznesy. Niektórzy z nas próbują się przebranżowić, inni poświęcają prywatny majątek na utrzymanie miejsc pracy. W związku z powyższym postanowiliśmy połączyć siły, by razem poszukać rozwiązań i wspólnie stawić czoła dręczącym nas problemom. Dlatego w dniu 5 listopada 2020 r. podjęliśmy decyzję o powołaniu Polskiej Rady Turystyki. - tłumaczy Rafał Marek, prezes Krakowskiej Izby Turystyki.

W skład Członków Założycieli Polskiej Rady Turystyki wchodzą:

 • Dolnośląska Izba Turystyki
 • Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich
 • Izba Gospodarcza Krąg Turystyki Zdrowotnej
 • Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
 • "Gremium" Małopolska Izba Hotelarska
 • Nowosądecka Izba Turystyki
 • Krakowska Izba Turystyki
 • Krakowska Kongregacja Kupiecka
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych
 • Regionalna Izba Turystyki w Lublinie
 • Stowarzyszenie Ekologicznego Transportu Autokarowego "STEKTRA"
 • Stowarzyszenie Turystyki i Atrakcji Rodzinnych
 • Szczyrkowska Izba Gospodarcza
 • Śląska Izba Turystyki
 • Turystyczna Organizacja Otwarta
 • Warszawska Izba Turystyki
 • Wielkopolska Izba Turystyki
 • Związek Pracodawców Turystyki - "Lewiatan"

Ta lista nie jest zamknięta. Serdecznie zapraszamy do współpracy każdą organizację, której leży na sercu dobro turystyki - mówi Rafał Marek.

Koordynacją działań Rady będą zajmowali się: Marek Ciechanowski - prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Alina Dybaś prezes Turystycznej Organizacji Otwartej, Rafał Marek - prezes Krakowskiej Izby Turystyki oraz Marcin Wujec - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.

Dominika Szymborska