Siedemdziesiąt drzew na 70-lecie PTTK na Ziemi Jeleniogórskiej

 

W dniu  26 września 2020 r.  o godzinie 14.00, zespół folklorystyczny „Sokoliki” z Karpnik zaintonował:

„Na  Karpnickiej Ziemi

Jest ładna góreczka

A z góreczki płynie

Ludowa muzyczka

Starodawne pieśni

No i piękne granie

Niechaj w naszej wiosce

Długo pozostanie”.

Foto: Grzegorz Truchanowicz

Uroczystość „Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń” zainaugurował  Krzysztof Tęcza, prezes Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra . To jubileusz 70-lecia powstania PTTK, którego korzenie sięgają XIX wieku.  Wtedy to „turystyka i krajoznawstwo łączyły Polaków w czasie, gdy nasza ojczyzna była pod zaborami. Tylko tak Polacy mogli podejmować wspólne działania, podczas których przemycali historię  i dorobek kulturalny naszego narodu”.

W roku 1873 utworzono  Towarzystwo Tatrzańskie z polskim statutem. Przymiotnik „polskie” dostawiono  do TT w  1920 roku. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, powstało w 1906 roku. Już w okresie międzywojennym wśród członków obu zaprzyjaźnionych organizacji,  popularna  była idea połączenia obu stowarzyszeń. Powróciła ona  po roku 1945. Ostateczne połączenie obu instytucji nastąpiło 17 grudnia 1950 r. pod nową nazwą: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Na terenie Ziemi Jeleniogórskiej sytuacja wyglądała nieco inaczej. Już jesienią 1945 roku w Matejkowicach (dziś Przesieka)  działacze turystyczni, którzy przybyli tam z  Małopolski, utworzyli Dolnośląskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (DTTK). Przejęło ono schroniska górskie i  rozpoczęło działalność gospodarczą i informacyjną. Rok później DTTK przekształciło się w Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa  Tatrzańskiego. Przymiotnik „dolnośląski” w nazwach obu stowarzyszeń, niezbicie świadczył o ambicjach założycieli oraz o roli, jaką w turystyce dolnośląskiej pełniła wówczas malownicza i nietknięta zniszczeniami wojennymi Jelenia Góra. W roku 1947 powstał tam Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W obu oddziałach duża część członków była wspólna. Wiele imprez i przedsięwzięć było organizowanych razem, a biura obu instytucji mieściły się pod jednym adresem. W naturalny sposób jeleniogórscy działacze i członkowie PTT i PTK, w roku 1950 przeszli pod sztandar PTTK.

Kolejnym mówcą był wójt Gminy Mysłakowice – Michał Orman, który podziękował jeleniogórskim  działaczom PTTK,  że obchody jubileuszu  70-lecia PTTK w naszym regionie odbywają się właśnie w Gminie Mysłakowice  i życzył, „aby tak długo, jak będą rosły zasadzone za chwilę dęby, PTTK  istniało i działało”. Wójt na ręce prezesa Oddziału PTTK Krzysztofa Tęczy przekazał okolicznościową plakietę z dedykacją:

„W związku z przypadającą  w 20202 r. siedemdziesięcioletnią rocznicą połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia „aby na podejściu nigdy nie dogoniła Was zadyszka, żeby na końcu drogi zawsze było schronisko, a wszystkie wyjścia w góry kończyły się powrotami”. Z poważaniem Wójt Gminy Mysłakowice – Michał Orman”.

Następnie głos zabrał senator Krzysztof Mróz, który życzył działaczom prężnego działania przez 100 kolejnych lat oraz dostrzegania ludzi, bo  bez ludzi, organizacja nie będzie działać.

W ramach specjalnej wycieczki z cyklu Rajd na Raty, na uroczystość przybyła kilkunastoosobowa grupa turystów. Ta impreza  w tym roku obchodzi swój jubileusz 50-lecia. Grupę przyprowadził przewodnik sudecki – Wiktor Gumprecht,  od kilkunastu lat kierownik imprezy.

 

„U stóp Krzyżnej Góry

Zielone polany są

To właśnie tu, to właśnie tu

Jest mój rodzinny dom

W dole srebrzy się potok

Wśród zielonych łąk

Tu jest moja ojczyzna

Tu jest rodzinny mój dom”.

Przy dźwiękach tej piosenki śpiewanej przez zespół „Sokolik” organizatory i zaproszeni goście zabrali się sadzenia „Alei Dębów 70-lecia PTTK”.

Akcja „Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń” powstała na skutek kilku okoliczności. W dniu 23 września 2019 r.  zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, a Zarządem Głównym PTTK. Podpisali je:  Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Adam Jędras – Sekretarz Generalny ZG PTTK i  Jerzy Kapłon -  prezes ZG PTTK. Efektem tego porozumienia była wspólna akcja  „Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń”, przeprowadzona z okazji 70-lecia PTTK. Ideą akcji jest współpraca pomiędzy poszczególnymi oddziałami PTTK w terenie (których jest  ok. 300) z Nadleśnictwami, które bezpłatnie przekażą zainteresowanym Oddziałom PTTK sadzonki drzew.

W naszym przypadku akcję w Karpnikach przygotował Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”, we współpracy z Gminą Mysłakowice, która wskazała ścieżkę nasadzeń dębów i Nadleśnictwem Śnieżka w Kowarach, które przekazało sadzonki.  To właśnie tam postanowiono stworzyć „Aleję Dębową 70-lecia PTTK”. PTTK złożyło stosowny wniosek  do Rady Gminy Mysłakowice, która w dniu 30 września br. podjęła uchwałę o nadaniu bezimiennej ulicy powyższej nazwy.

Pierwszy dąb, w instruktażowy sposób, posadził Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach -  Sławomir Orłowski, drugi wójt Gminy Mysłakowice – Michał Orman, trzeci zaś  Członek Honorowy PTTK z naszego Oddziału Kol. Zdzisław Gasz, natomiast czwarty -  senator RP Krzysztof Mróz. Kolejne dęby posadzili: sołtys Karpnik, będący jednocześnie Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej, niezmordowany i bardzo aktywny działacz społeczny – Sebastian Łukawski; przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego – Eugeniusz Kleśta; zastępca Prezydenta Jeleniej Góry – Janusz Łyczko; reprezentująca Radę Miasta Jelenia Góra, przewodnicząca Komisji Kultury – Gabriela Zawiła; dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach – Marianna Ostrowska; radny Gminy Mysłakowice – Augustyn Wilczyński; dyrektor Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Parków Krajobrazowych w Jeleniej Grze – Agnieszka  Łętkowska; zastępca wójta Mysłakowic – Grzegorz Truchanowicz; zastępca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego – Przemysław Tołoknow; radny Sejmiku Dolnośląskiego – Marcin Zawiła; dyrektor biura Związku Gmin Karkonoskich – Łukasz Hada; właściciel firmy Juro-Trans w Kowarach, sponsor – Jerzy Gadomski; mieszkaniec Karpnik – Janusz Korzeń; prezes Oddziału PTTK – Krzysztof Tęcza; wiceprezes Oddziału PTTK – Andrzej Mateusiak, działacz Oddziału PTTK – Janusz Turakiewicz; kierownik Rajdu na Raty, Przewodnik Sudecki – Wiktor  Gumprecht; przewodnik sudecki – Jarosław Kapczyński; działaczka narciarska PTTK – Wanda Oryszczak; przewodnik sudecki – Alina Pasińska. Była też spora grupa turystów, którzy przybyli na imprezę i skorzystali z okazji posadzenie drzewka na powstającej alei. Wszyscy, którzy posadzili dęba otrzymali okazjonalny  certyfikat.

Przy Alej Dębowej ustawiono drewnianą tablicę informacyjną  o akcji wraz z danymi organizatorów akcji:

- PTTK

- Lasy Państwowe

- Oddział PTTK „Sudety zachodnie” w Jeleniej Górze

- Nadleśnictwo „Śnieżka” w Kowarach

- Gmina Mysłakowice

- Gminny Ośrodek Kultury – Mysłakowice

- Dolnośląski Zarząd Parków Krajobrazowych – Oddział w Jeleniej Górze

- Związek Gmin Karkonoskich zs. W Bukowcu

- Juro-Trasn Jerzy Gadomski – Kowary

- Sołectwo Karpniki.

Po zakończeniu sadzenia drzew, na boisku sportowym przy ul. Sportowej odbywał się piknik. Nadal grał i śpiewał zespół folklorystyczny „Sokolik”, a członkinie Towarzystwa Przyjaciół Karpnik zorganizowały stoisko z grochówką, gorącą herbatą i własnoręcznymi słodkimi wypiekami, które cieszyły się niebywałym wzięciem. GOK Mysłakowice zabezpieczył nagłośnienie i namiot dla występów, pozostałe namioty dla publiczności rozstawiła drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpnikach. Na stoisku PTTK można było nabyć mapy turystyczne oraz wydawnictwa, w tym niedawno wydaną i bardzo poczytną Kuchnię Ducha Gór – książkę z dawnymi karkonoskimi i regionalnymi  przepisami i receptami kulinarnymi. Była też loteria „koło fortuny”, gdzie można było wylosować mapy, czasopisma turystyczne, książki i inne gadżety.

Pomimo deszczu, który padał od nocy do godziny 14.00 – turyści przybyli na uroczystość, wierząc, że pogoda się poprawi. I rzeczywiście, sadzenie drzew odbyło się w bezdeszczowej, acz wilgotnej aurze, przy niezbyt wysokiej temperaturze.

 

Andrzej Mateusiak