Zima 2021. Prawidłowy ubiór (rys. Barbara Wieniawska-Raj)