Zaproszenie na rajd “Witamy Wiosnę na Szlaku Kościołów Drewnianych”

Zapraszamy do udziału w rajdzie pt. Witamy Wiosnę na Szlaku Kościołów Drewnianych” organizowanego w dniu 1 maja 2021 r.  KICIN „Uroczysko Maruszka".            

Organizatorami rajdu są: Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka., Koło PTTK „Łaziki” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu oraz Gmina Swarzędz. i Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca w Kicinie.

Komandor Rajdu:

Eugeniusz JACEK

Kierownictwo Rajdu:

Z-ca Komandora            - Jan Michalski

Sekretariat                     - Maria Pelińska, Henryk Peliński

Skarbnik                          - Ewa Maciejewska,                  

Weryfikacja OTP i KOT - Katarzyna Wieczorek,  Romuald Królak,

                                            Janusz Przybył,

Trasy Rajdu:

 

Trasa I, autokarowo-piesza:

START: Godz. 7.30  Kostrzyn (przystanek autobusowy przy Biedronce w kierunku Poznania) - godz.8.00 Swarzędz (pętla autobusowa Os. Kościuszkowców)  – godz. 8.30 Poznań (sprzed budynku Zespołu Szkół Salezjańskich Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29) – godz. 9.00 Poznań (k. parkingu za Kościołem św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii) – przejazd do Kicina - zwiedzenie drewnianego kościoła św. Józefa Oblubieńca,

przejazd na start: krzyż przy szosie Kicin - Kliny,  spacer Traktem Poznańskim (inna nazwa Trakt Mariański) do Uroczyska Maruszka                 Długość trasy: ok. 3 km.

Powrót: przejście do autokaru w miejscowości Mielno, około 1 km,                                                           Kierownictwo trasy: Halina i Krystyn Bukowscy, Władysław Bezler,

 

Trasa I b, piesza:

START Godz.: 10.00 Kicin (przy Kościele) po przyjeździe autokaru.

Dalsza wędrówka z trasą nr I.

 

Trasa II, rowerowa:

START: Godz. 9.30 Poznań (Malta „Źródełko”) – Wierzenica - Kicin: kościół św. Józefa Oblubieńca, Trakt Poznański - Maruszka.

Długość trasy w jedną stronę około 25 km.                                       Kierownik trasy: Katarzyna Wieczorek (kontakt tel.: 697-422-404)

 

Trasa III, dowolna:

Każdy według własnego uznania (pieszo, rowerem, samochodem).

Na metę należy dotrzeć do godz. 12.00.

 

Meta Rajdu:

Meta będzie zlokalizowana na Uroczysku Maruszka.                                                                               Czynna będzie w godz. 11.00 – 14.00.

UWAGA!!! Wszyscy uczestnicy muszą posiadać maseczki szczególnie na trasie autokarowo-pieszej. Wszyscy muszą stosować zasady ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie pandemii, szczególnie w zakresie zachowania dystansu.

W związku z pandemią ilość uczestników jest ograniczona dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:

- pocztą elektroniczną: j.michalski@spoko.pl do dnia 28 kwietnia 2021 roku do godz. 19.00

Odpłatność i świadczenia

Odpłatność wynosi:

    a/ 10 zł od osoby na trasę nr I                                                                            

b/ 8 zł od osoby na pozostałe trasy.

   Wpisowe można wpłacać na mecie rajdu.

W ramach opłaty wpisowego uczestnicy mają zapewnione: :

- zwiedzanie Kościoła w Kicinie od godz. 10.00                                       

- znaczek rajdowy

- ciepły posiłek na mecie

- punkty na OTP , KOT

- puchar dla najliczniejszej drużyny.

W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie zrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.

 

Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie; członkowie PTTK z opłaconą składką na 2021 r. są ubezpieczeni; każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone na trasie lub na mecie rajdu; na trasach rowerowych wszyscy powinni posiadać w miarę możliwości kaski oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego; każda drużyna powinna posiadać apteczkę; wszyscy są zobowiązani do wykonywania poleceń kierowników tras i kierownictwa rajdu.

Raj jest imprezą sportowo-rekreacyjno-turystyczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajd  „Witamy Wiosnę na Szlaku Kościołów Drewnianych”

 

 

 

 

 

Kicin, Uroczysko Maruszka

       1 maja 2021 roku (sobota)