„Bitwa nad Bzurą 1939”

  • Na kwaterze wojennej żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 roku na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.
  • Izba Tradycji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.
  • III_Ogólnopolski_Rajd_Bzura_znaczek(1) (2)
  • Na kwaterze wojennej żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 roku na cmentarzu katedralnym w Łowiczu. (1)
  • Na kwaterze wojennej żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 roku na cmentarzu parafialnym św. Macieja Apostoła i św. Małgorzaty w Bednarach
  • Spotkanie z rekonstruktorami ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.
  • Spotkanie z rekonstruktorami ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. (1)
  • Spotkanie z rekonstruktorami ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. (2)
  • Uczestnicy rajdu przed Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Już po raz trzeci, dnia 18 września 2021 r., Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, wspólnie z Oddziałem Łódzkim PTTK im. Jana Czeraszkiewicza i 7. Batalionem Kawalerii Powietrznej ZORGANIZOWAŁY Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby. Patronat honorowy nad rajdem, tak jak w latach poprzednich, objęło Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz jego oddział Muzeum Armii „Poznań”.

W tym roku trasa prowadziła po ziemi łowickiej, szlakiem bojowym 10. Pułku Piechoty (10. pp) 26. Dywizji Piechoty Armii „Poznań”. Rajd rozpoczął się rano w strugach deszczu na kwaterze wojennej żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 roku, mieszczącej się na cmentarzu katedralnym w Łowiczu. Uczestnicy odwiedzili tam indywidualną mogiłę ppor. Jana Mioduszewskiego, żołnierza 10. pp, poległego 14 września 1939 roku w bitwie pod Bednarami. Następnie turyści udali się do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10. Pułku Piechoty przy ul. Podrzecznej, gdzie spotkali się z rekonstruktorami ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10. Pułku Piechoty. Zapoznali się z historią pułku, umundurowaniem żołnierzy WP we wrześniu 1939 roku, wojskowym sprzętem łączności, zwiedzili Izbę Tradycji, a na koniec wybili pamiątkową monetę spółdzielni wojskowej 10 pp z okresu międzywojennego. 

Dalej pieszo, ulicami centrum miasta, uczestnicy rajdu dotarli do Starego Rynku, gdzie przy pamiątkowej tablicy, znajdującej się na budynku dawnej przychodni lekarskiej, poznali historię naczelnego lekarza 10 pp płk. Stanisława Rotstada, a przy tablicy umieszczonej przed budynkiem Ratusza Miejskiego – historię II fazy bitwy nad Bzurą, w tym bitwy o Łowicz. Zapoznali się z tablicą ku pamięci ku czci 13 Polaków rozstrzelanych na dziedzińcu Urzędu Miasta we wrześniu 1939 roku. Na koniec udali się do Muzeum w Łowiczu, gdzie obejrzeli wystawę historyczną poświęconą II wojnie światowej i 10 pp oraz Izbę Pamięci Żydów Łowickich.

Po zakończeniu zwiedzania Łowicza planowana była trasa piesza rajdu, prowadząca od samodzielnego cmentarza żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 roku w Kompinie, wzdłuż rzeki Bzury do Bednar, jednakże z przyczyn niezależnych od organizatorów turyści nie wzięli w niej udziału.

Rajd uroczyście zakończono  na cmentarzu parafialnym św. Macieja Apostoła i św. Małgorzaty w Bednarach na kwaterze wojennej żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 roku. Ze względu na panujące tego dnia złe warunki atmosferyczne wręczenie zdobytych przez uczestników kolejnych stopni Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Szlakiem bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby” oraz rozwiązanie konkursu o bitwie nad Bzurą 1939 i wręczenie nagród odbyło się w Zagrodzie Bednarza w Bednarach.

Mamy nadzieję, że za rok ponownie spotkamy się z entuzjastami turystyki militarnej
i historycznej na kolejnym Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym „Szlakiem bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby” w okolicach Sochaczewa. Jego trasa będzie poświęcona miejscom szlaku bojowego II batalionu 18. Pułku Piechoty.

 

Tekst i foto: Marcin Reczycki