Kategoria: Turystyka piesza

Zimowe wędrówki piesze

 • 146937678_1745721505595648_8381135974096827407_o
 • 148255628_524871928484777_3096576282546992744_n
 • 146957584_1745721385595660_3463798312429361033_o
 • 146957584_1745721385595660_3463798312429361033_o (1)
 • 147001861_1745721205595678_3186724527677465619_o
 • 147861757_1745720708929061_2724230155513460334_o
 • 147001861_1745721205595678_3186724527677465619_o
 • 25km_1aa

 

W bieżącym roku żarnowscy turyści piesi mieli okazję uczestniczenia łącznie w sześciu imprezach organizowanych przez macierzysty Oddział, jak również  Oddział PTTK w Końskich.

Trzy razy odbyły się w styczniu br. wędrówki organizowane przez  Oddział w Żarnowie, a były to: „Spacerkiem wokół Afryki” ( 6 stycznia ), Zimowy spacer wokół Żarnowa ( 9 stycznia) oraz XXIV Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego ( 23 stycznia).

Od wielu lat członkowie żarnowskiego PTTK chętnie uczestniczą w imprezach koneckich. Od początku tego roku byli  na dwóch wędrówkach w styczniu: na XXXIV Rajdzie Zimowym  ( 16 stycznia ) oraz na IV Rajdzie Borysa (30 stycznia).

6 lutego kilkoro piechurów z O/PTTK Żarnów wzięło udział w XXII  Zimowym Marszu  na 25 km. Wędrówka przebiegała trasą z Końskich przez Piłę, Baczynę, Starą Kuźnicę do Końskich. Każdy z uczestników otrzymywał kartę startową i mapkę trasy oraz okolicznościową plakietkę.

Przejście odbywało się w reżimie epidemicznym, a po dojściu do mety w Końskich, turyści otrzymywali certyfikat uczestnictwa i pamiątkowy medal rajdowy.

Turyści piesi  z Żarnowa mają możliwość wzięcia udziału w konkursie „ Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów”. Konkurs  ten trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i jest inicjatywą związaną z przypadającą w styczniu 2022 roku XXV rocznicą powołania w Żarnowie Oddziału PTTK.

Wyróżnionych zostanie 10  najlepszych „piechurów”, dla których przewidziano specjalne dyplomy i puchary. Cieszyć może fakt, że wraz z rodzicami wędrują spragnione aktywności na świeżym powietrzu dzieci. Nasi najmłodsi turyści do lat 10,  mogą zdobywać odznaki PTTK takie jak : Disney i PTTK, Siedmiomilowe buty i Dziecięcą Odznakę Turystyczną PTTK.

Włodzimierz Szafiński

Odznaki regionalne O/PTTK w Żarnowie

Odznaki regionalne w Żarnowie

W 2016 roku obchodziliśmy 110 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, prekursora Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego powołanego w 1950 roku. Z tej okazji Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie ustanowił dwie odznaki: Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego i Turystyczno-Krajoznawczą Odznakę Gminy Aleksandrów, które zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 2017 roku. Trzecią odznaką, której regulamin ustalono w 2020 roku, jest Turystyczno -Krajoznawcza Odznaka Gminy Żarnów. Przy opracowywaniu regulaminów odznak i ich realizacji współdziałały Starostwo Powiatowe i Muzeum Regionalne w Opocznie, Gmina Aleksandrów oraz Gmina Żarnów. Pierwsza z odznak posiada trzy stopnie, druga i trzecia dwa. Celem ustanowienia w/w odznak jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych danego terenu, zachęcenie do zwiedzania wskazanych w regulaminach obiektów, poznawanie historii i dnia dzisiejszego „małych Ojczyzn” oraz promowanie turystyki aktywnej. Pomocą przy zwiedzaniu mogą być wydawnictwa „Kanon krajoznawczy Powiatu Opoczyńskiego" i „ Kanon turystyczny Gminy Aleksandrów”, zawierające opisy poszczególnych obiektów krajoznawczo-przyrodniczych. Planowane jest wydanie „Kanonu krajoznawczego Gminy Żarnów”.

Potwierdzenie zwiedzania może być udokumentowane w książeczce odznaki lub własnoręcznie wykonanej kronice. Odznaki przyznaje referat weryfikacyjny działający w Żarnowie, złożony z instruktorów krajoznawstwa PTTK. Najwięcej (153) przyznano odznak krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego, w tym 103 brązowe,43 srebrne i 7 złotych. Warto podkreślić, że zainteresowani byli nie tylko mieszkańcy województwa łódzkiego, ale także województwa świętokrzyskiego, dolnośląskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Od 1 stycznia 2021 roku zdobywać można punkty do Turystyczno-Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów, którą jako pierwszy zdobył jest członek PTTK z Oddziału Łódź–Polesie, Łukasz Purgał.

Tekst i zdjęcia Włodzimierz Szafiński

 

 

XXIV Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

 • 141370898_415534419870400_1735787828496492263_n (1)
 • 141370898_415534419870400_1735787828496492263_n (2)
 • 141370898_415534419870400_1735787828496492263_n (3)
 • 141370898_415534419870400_1735787828496492263_n
 • 141279462_322227069134156_829934334036012866_n (1)
 • 141348939_1304105936625649_2005894602902183837_n (1)
 • 141279462_322227069134156_829934334036012866_n
 • 141794398_983744805485585_6436488319262182195_n
 • 141985814_415157526419891_1542881708152839030_n
 • 141356719_435902784421821_3283329622604625484_n
 • 141369398_344560103214190_4057618089277039001_n
 • 142164848_259281612208685_3529321049521115306_n
 • 142462630_839811543533256_4582040744126496236_n
 • polonia_schronisko
 • 141348939_1304105936625649_2005894602902183837_n
 • 141348939_1304105936625649_2005894602902183837_n
 • 141348939_1304105936625649_2005894602902183837_n (4)
 • 141348939_1304105936625649_2005894602902183837_n (2)
 • 141348939_1304105936625649_2005894602902183837_n (3)

XXIV Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Turyści skupieni w Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie uczcili 158 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, uczestnicząc w rajdzie pieszym na trasie: Rożenek – Borowiec- Kalinków – Aleksandrów ( 7 km ).

Rajdy Szlakiem Powstania Styczniowego  są organizowane na terenie gminy Aleksandrów w powiecie piotrkowskim już od 24 lat,. przy ścisłej współpracy  O/PTTK Żarnów z władzami samorządowymi Aleksandrowa. Tegoroczna edycja tego rajdu odbyła się w sobotę 23 stycznia od pobytu przy pomniku powstańców styczniowych 1863 -1864 usytuowanego obok rzeki Czarnej w Rożenku.

Uczestnicy wysłuchali pogadanki nt. genezy, przebiegu i skutków Powstania, będącego największym zrywem patriotycznym dziewiętnastowiecznej Europy. Zapalono kilka zniczy i minutą ciszy uczestnicy rajdu uczcili pamięć tych, którzy polegli za Ojczyznę.  W imieniu władz samorządowych i rajdowców, Paweł Mamrot -wójt gminy Aleksandrów oraz  Włodzimierz Szafiński - prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, złożyli przy pomniku wiązankę kwiatów. Uczestnicy otrzymali pamiątkową plakietkę z ryciną Artura Grottgera, z cyklu „Polonia”.

Rajd odbył się w rygorach epidemicznych, w odróżnieniu od  lat poprzednich,  bez spotkania w szkole i okolicznościowego programu artystycznego . Po przejściu trasy, w Aleksandrowie uczestnicy spożyli gorący żurek a następnie rozjechali się do swych domów.            Włodzimierz Szafiński

Wycieczka do Ćmielowa – Oddział Świętokrzyski PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • 3. Nagrobek Antoniny Małachowskiejaa
 • 3aaaa. Nagrobek Antoniny Małachowskiej
 • 4. Kościół w Ćmielowie
 • 5. Kościół w Ćmielowie
 • 6. Napis na nagrobkua
 • 5. Kościół w Ćmielowiea

 

5 września 2020 r. przewodnicy, krajoznawcy i turyści skupieni przy Oddziale, wzięli udział w wycieczce do Ćmielowa. Głównym celem wycieczki był udział w uroczystym odsłonięciu odnowionego nagrobka Antoniny Petroneli z Rzewuskich Małachowskiej  w ćmielowskim kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

Wędrówki na XXIV Rajdzie Niepodległości

7 listopada odbył się Rajd Niepodległości. Była to już 24 edycja imprezy! Dotychczasowe organizowane były we współpracy oddziałów: PTTK Końskie i PTTK Żarnów. Tegoroczna  edycja została zorganizowana przez PTTK Końskie i odbyła się na trasie okrężnej: z Końskich przez Koczwarę, Pomyków i Piłę do Końskich. Podstawowe cele rajdu to: uczczenie 102 rocznicy odzyskania niepodległości, podkreślenie…
Read more

VII Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna, Wojskowe Koło PTTK

Wojskowe Koło PTTK działające przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej wzięło udział w VII Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej, zorganizowanej 26 września w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. lipiec-wrzesień/3(3)2020 Również z tej okazji wojskowi turyści uczestniczyli w VI Tomaszowskim Rajdzie Pieszym po trasie Tomaszów Mazowiecki – Smardzewice –Tomaszów Mazowiecki. Podczas rajdu w Nadleśnictwie Smardzewice…
Read more

Nowy numer czasopisma „Piechur” już gotowy

Komisja Turystyki Pieszej zaprasza do lektury nowego wydania gazetki „Piechur”. Wersja elektroniczna jest dostępna pod adresem: http://ktp.pttk.pl/piechur/103_spis.php. kwiecień-czerwiec/2(2)2020 W numerze: - Wielkopolski Zlot Przodowników TP - Lech RUGAŁA - Pamięć o Powstaniu Styczniowym - Włodzimierz SZAFIŃSKI - Nowy szlak w Puszczy Kampinoskiej - Stanisław ŁUĆ - PTTK w setną rocznicę wojny 1920 r. - Włodzimierz…
Read more

XI Rajd Pieszy im. kapitana Pawła Cymsa

Blisko 230 uczestników pieszych, przedstawicieli szkół podstawowych oraz turystów indywidualnych uczestniczyło w XI Rajdzie im. kpt. Pawła Cymsa, zorganizowanym przez inowrocławski Oddział PTTK 21 września 2019 roku we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Turystyki w Pakości, 2 Pułkiem Inżynieryjnym z Inowrocławia, Kołem nr 11 Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. styczeń-marzec/1(1)2020 W imprezie wzięły…
Read more

Rajd w hołdzie powstańcom styczniowym

W celu przypomnienia największego w XIX wieku zrywu patriotycznego Polaków, Oddział PTTK w Żarnowie oraz Urząd Gminy w Aleksandrowie wraz z lokalnymi szkołami, zorganizowali po raz kolejny uroczysty rajd i 1 lutego 2020 roku rozpoczęli wspólne patriotyczne wędrowanie. styczeń-marzec/1(1)2020 Trasa zaczęła się w miejscowości Klew, poprzez Brzezie, Wacławów do Skotnik, gdzie w miejscowej szkole odbyło…
Read more

Rajd na Raty ma już pół wieku

Pierwsza wycieczka Rajdu na Raty 2020 W niedzielę 23 lutego 2020 roku Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprosił chętnych na pierwszą w tym roku oficjalną wycieczkę Rajdu na Raty. Może nie byłoby w tym fakcie nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że Rajd na Raty w roku obecnym prowadzony jest już po raz…
Read more