Kategoria: Krajoznawstwo

Radio retro

Tak jak liczba kominów świadczyła niegdyś o szybkości transatlantyku, tak liczba lamp mówiła o standardzie radioodbiornika. Superheterodyna to nie chwyt reklamowy, a typ zastosowanego rozwiązania technicznego. Jak to często bywa, jest to wynalazek wojenny z czasów I wojny światowej, który stał się popularnym rozwiązaniem na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. kwiecień-czerwiec/2(2)2020 Pionierami zastosowania…
Read more

Historia jednej fotografii

Śnieżka, z racji wysokości, nazywana jest „królową Sudetów”. Jej charakterystyczna, przypominająca piramidę sylwetka, jest widoczna z daleka i zwykle oglądamy ją,  jak góruje nad otoczeniem. kwiecień-czerwiec/2(2)2020 Czasem jednak można ją ujrzeć w nietypowej scenerii… Niebanalne ujęcia Śnieżki, z pasją uwieczniał Grzesiek Łabędzki, dla przewodników po prostu „Łabędź”, kolega ze Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich we Wrocławiu.…
Read more

Sejmiki przedkongresowe w Olsztynie

Za kilka lat, w roku 2023 przypada 550 rocznica urodzin najwybitniejszego mieszkańca  Warmii – Mikołaja  Kopernika. Właśnie  ta  data spowodowała, że oba przedkongresowe sejmiki (2019 i 2020), poprzedzające VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi, poświęcone były głownie tematom kopernikańskim, czyli związanym bezpośrednio lub pośrednio z postacią  naszego wybitnego astronoma i Warmią, na której spędził niemal…
Read more

Świętokrzyski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy w Końskich

W cykl wydarzeń poprzedzających Kongres Krajoznawstwa Polskiego włączył się Oddział PTTK w Końskich oraz działające w jego strukturach Muzeum Regionalne PTTK i Komisja Opieki nad Zabytkami. Obrady toczące się pod hasłem: Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego miały miejsce 23 listopada 2019 roku w gościnnych progach budynku Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. styczeń-marzec/1(1)2020 W obradach  wzięło…
Read more

Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy

W Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki (SCHiS) odbył się Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy, organizowany przez Oddział PTTK „Meblarz”. Swój akces zgłosiło prawie pięćdziesięciu uczestników z terenu Wielkopolski i innych regionów. styczeń-marzec/1(1)2020 W prowadzonych przeze mnie 29 lutego 2020 obradach, wzięli udział także zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Grzegorz Taterka oraz przewodnicząca Rady Miejskiej…
Read more

Pomorski Zlot Krajoznawców PTTK

Gościnne dla wszystkich Muzeum pod Dębową Górą w Kazimierzu koło Rumi, było miejscem spotkania pomorskich krajoznawców. Jego organizatorem była Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK, a współorganizatorami: Komisja Krajoznawcza i Komisja Opieki nad Zabytkami Oddziału PTTK Marynarki Wojennej. Pomysłodawcą, komandorem i przewodnikiem był przewodniczący PKK PTTK Dariusz Dębski. styczeń-marzec/1(1)2020 W zlocie wzięło udział 19 osób, w tym grupa nauczycieli…
Read more

Sejmik Przedkongresowy w Kielcach

Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa województwa świętokrzyskiego, wspólnie z Muzeum Historii Kielc zorganizowało sejmik krajoznawczy, poprzedzający VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi. Jego obrady przebiegały pod hasłem: Krajoznawstwo w świętokrzyskiem – wczoraj, dziś i jutro. styczeń-marzec/1(1)2020 Pracami kierował przewodniczący Kolegium, Członek Honorowy PTTK dr Andrzej Rembalski. W sejmiku uczestniczyło grono krajoznawców z terenu województwa, a rangę spotkania podniósł…
Read more

Rocznica śmierci prof. Michała Pieszki

4 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Zarządu Głównego PTTK odbyło się kolejne, comiesięczne spotkanie członków i sympatyków Warszawskiego Koła Zamościan działającego już od 60. lat przy oddziale stołecznym. Tym razem było to spotkanie okolicznościowe, spotkanie poświęcone przypomnieniu sylwetki prof. Michała Pieszki – zmarłego 50. lat temu patrona Warszawskiego Koła Zamościan przy PTTK. styczeń-marzec/1(1)2020 W…
Read more

W Lublinie o Polskim Towarzystwie Krajoznawczym i odzyskiwaniu niepodległości

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. było wydarzeniem, które wywarło istotny wpływ nie tylko na losy kraju, ale także na ówczesnych mieszkańców ziem polskich. W 2018 r. w różnorodny sposób upamiętniano setną rocznicę powrotu naszego kraju na mapy oraz ludzi, którzy do tego się przyczynili. styczeń-marzec/1(1)2020 W ramach realizacji hasła programowego: "Na szlakach niepodległości", …
Read more

Jubileusz 55-lecia Koła Przewodników Miejskich i Terenowych Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni

  Ważną uroczystością środowiska przewodnickiego był obchodzony w interesującej oprawie Jubileusz 55-lecia Koła Przewod­ni­ków Miejskich i Terenowych Oddziału PTTK Marynarki Wo­jen­nej w Gdyni, który od­by­ł się wiosną 2019 roku pod hasłem: Gospodarka mor­ska – jak to działa? styczeń-marzec/1(1)2020 Uczestnicy, reprezentujący rozmaite środo­wis­ka prze­wodnickie, przybyli niemal z całej Polski, między innymi: Ciechanowa, Częstochowy, Gi­życka, Jastrzębia Zdroju,…
Read more