Kategoria: Krajoznawstwo

Rocznica śmierci prof. Michała Pieszki

4 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Zarządu Głównego PTTK odbyło się kolejne, comiesięczne spotkanie członków i sympatyków Warszawskiego Koła Zamościan działającego już od 60. lat przy oddziale stołecznym. Tym razem było to spotkanie okolicznościowe, spotkanie poświęcone przypomnieniu sylwetki prof. Michała Pieszki – zmarłego 50. lat temu patrona Warszawskiego Koła Zamościan przy PTTK. styczeń-marzec/1(1)2020 W…
Read more

W Lublinie o Polskim Towarzystwie Krajoznawczym i odzyskiwaniu niepodległości

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. było wydarzeniem, które wywarło istotny wpływ nie tylko na losy kraju, ale także na ówczesnych mieszkańców ziem polskich. W 2018 r. w różnorodny sposób upamiętniano setną rocznicę powrotu naszego kraju na mapy oraz ludzi, którzy do tego się przyczynili. styczeń-marzec/1(1)2020 W ramach realizacji hasła programowego: "Na szlakach niepodległości", …
Read more

Jubileusz 55-lecia Koła Przewodników Miejskich i Terenowych Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni

  Ważną uroczystością środowiska przewodnickiego był obchodzony w interesującej oprawie Jubileusz 55-lecia Koła Przewod­ni­ków Miejskich i Terenowych Oddziału PTTK Marynarki Wo­jen­nej w Gdyni, który od­by­ł się wiosną 2019 roku pod hasłem: Gospodarka mor­ska – jak to działa? styczeń-marzec/1(1)2020 Uczestnicy, reprezentujący rozmaite środo­wis­ka prze­wodnickie, przybyli niemal z całej Polski, między innymi: Ciechanowa, Częstochowy, Gi­życka, Jastrzębia Zdroju,…
Read more

VI spotkanie i szkolenie pomorskich krajoznawców Gdańsk’2020

Spotkaniem połączonym ze szkoleniem regionalnych krajoznawców, Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK w Gdańsku zainicjowała działalność w 2020 roku. styczeń-marzec/1(1)2020 25 stycznia, dzięki przychylności dyrektora Muzeum Roberta Domżały, pomorscy krajoznawcy gościli w przyjaznych progach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Panel teoretyczny spotkania odbył się w Ośrodku Kultury Morskiej. Ilość uczestników była imponująca, gdyż…
Read more

Sejmik Przedkongresowy w Krakowie

Kilka miesięcy przed planowanym na jesień tego roku VII Kongresem Krajoznawstwa Polskiego, odbył się Małopolski Sejmik Krajoznawczy pod hasłem: Krajoznawstwo w Małopolsce. Tradycja – współczesność – tożsamość. styczeń-marzec/1(1)2020 Głównym organizatorem wydarzenia, które miało miejsce w dniu 30 marca 2019 w Krakowie, był Małopolski Krąg Seniorów PTTK z udziałem innych jednostek PTT: Regionalnego Forum Oddziałów Małopolskich, Oddziału Krakowskiego…
Read more

Sejmik Przedkongresowy Łódzkie – tożsamość, wspólnota, region

Łódzki Sejmik Przedkongresowy odbył się w dniu 14 września 2019 roku, pod hasłem: Łódzkie - tożsamość, wspólnota, region. Miejscem obrad był Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Do grona współorganizatorów sejmiku zaproszono prof. dr hab. Bogdana Włodarczyka – dziekana Wydziału i dr Andrzeja Stasiaka, których wsparcie merytoryczne było niezwykle cenne. styczeń-marzec/1(1)2020     W 2020 roku mija…
Read more